Reklame

LED banner annonse på stadion

LED Banner reklame er en rimelig måte å eksponere sin bedrift på. Du får vist deg frem for en stor publikumsmasse og mulighet til å bli synlig på TV, internett og i andre medier.

Vi tilbyr visning på LED-Banner på stadionene listet opp til venstre.
Det er også mulig å få spesialsydde pakker hvor man kan annonsere på alle steder, men også utvalgte arenaer. 

Kontakt en av våre flotte selgere på annonseavdelingen, så vil de gi deg mer informasjon.

Våre flotte selgere på annonseavdelingen